Coaching

Coaching van hooggevoelige kinderen

Welke klachten/verschijnselen?

Herkent u bij uw kind een of meer van onderstaande klachten?

  • angst (vooral in het donker)
  • druk gedrag
  • slecht slapen
  • tegenvallende schoolprestaties die u niet goed kunt duiden
  • emotioneler reageren dan u van uw kind gewend bent

 

Of herkent u bij uzelf als ouder

  • het duidelijke gevoel dat uw kind ‘niet goed in zijn vel zit’, mogelijk zonder dat u er een oorzaak voor kunt aanwijzen?

 

Hooggevoelige kinderen kúnnen deze symptomen vertonen. Het is belangrijk om te beseffen dat ieder kind uniek is en dus ook uniek kan reageren. Bovenstaand rijtje van mogelijke klachten zal dan ook niet altijd volledig (of deels) herkenbaar zijn. Voor ieder hooggevoelig kind geldt echter dat het meer prikkels te verwerken krijgt dan een gemiddeld kind (wat dat dan ook maar mag zijn). Alles wat binnenkomt is ook voor een hooggevoelig kind niet altijd eenvoudig te duiden. Ieder kind wil graag betekenis geven aan zijn/haar indrukken. Bij een hooggevoelig kind loopt dit soms spaak, doordat het kind ook dingen waarneemt die hij/zij niet kan of durft te benoemen. Op dat moment kan ik iets voor uw kind betekenen.

 

Hoe gaat de coaching in zijn werk?

Bij de coaching van hooggevoelige kinderen draait het om erkennen, verkennen en herkennen. Vanuit mijn ervaring met de begeleiding van hooggevoelige kinderen kan ik het gesprek aangaan en voorbeelden benoemen, waardoor uw kind mogelijk niet alleen sneller aanvaardt wat hij/zij waarneemt, maar hier ook woorden en betekenis aan kan geven. Het liefst kom ik daarvoor bij u thuis, omdat een kind zich nu eenmaal makkelijker openstelt in een omgeving die voor hem/haar veilig en vertrouwd is.

Omdat ik zelf hooggevoelig ben, kan ik op gelijkwaardige basis communiceren met uw kind. Hierdoor kunnen we samen zijn/haar waarnemingen erkennen en verkennen. Als voor een kind eenmaal helder is wát hij precies waarneemt, volgt het herkennen. De waarneming krijgt dan betekenis, waar uw kind gevoelens aan koppelt. Vanaf dat punt kan ik uw kind aanleren hoe hij/zij met deze waarnemingen kan omgaan. Dit schept duidelijkheid, het kind wordt uiteindelijk weerbaarder en daardoor voelt het zich veiliger. Vanuit die veiligheid kan uw hooggevoelige kind weer zijn wie hij/zij hoort te zijn: een onbezorgd kind.

 

Coaching is geen eenmalig iets. Ik gebruik de term coachingstraject, omdat de begeleiding niet na één keer klaar is. Hoe lang een traject duurt, is afhankelijk van de last die uw kind ondervindt en de fase waarin ik word ingeschakeld. Door de problemen nú aan te pakken, voorkomt u langdurige onbegrepen klachten in de toekomst. Een kind dat in balans is (gebracht), kan immers betere en meer doordachte keuzes maken. Het kan zijn draai weer vinden.

Onderdelen van het coachingstraject kunnen zijn:

  • het bijhouden van een dagboek/werkboek door het kind
  • het leren interpreteren van gedrag en energie door kind en ouder
  • het leren aanvoelen en herkennen van hooggevoeligheid (voor kind én ouders)
  • het leggen van verbinding met de waarnemingen van uw kind

 

Uw kind en ik

Ik omschrijf mijzelf als een laagdrempelige, no-nonsens magnetiseur, die graag iets wil betekenen voor kwetsbare hooggevoelige kinderen. Ik ben helderziend en kan energieën aanvoelen. Tijdens mijn werk vertrouw ik sterk op mijn gevoel en mijn mogelijkheden om verbinding te maken. Ik leg makkelijk contact waardoor kinderen zich snel op hun gemak voelen bij mij. Door de coaching kan uw kind uiteindelijk zijn/haar waarnemingen en gevoelens beter duiden. Hierdoor wordt hij/zij niet langer afgeleid of zelfs ontwricht en is er meer ruimte voor ‘gewoon kind zijn’.